Årsmöte föreläsning

Föreningen Nordens tingsrydsavdelning har haft årsmöte på Biblioteket i Tingsryd. Mötet inleddes med en föreläsning av Samuel Palmblad från Kulturparken Småland över temas ”Från danska motståndsmän till polska koncentrationslägerfångar – Kronoberg under andra världskriget”. Det var ett mycket intressant föredrag om vår beredskap mm under denna tidsperiod.

Därefter hölls årsmötesförhandlingar. Till ordförande i föreningen omvaldes Britt-Louise Berndtsson.
Ledamöterna Lars Nilsson och Birgitha Westerdahl omvaldes för 2 år och Sören Gabrielsson invaldes som ny ledamot i styrelsen för samma tid. Som ersättare valdes Anna Swanholm- Rasmussen, Älmeboda.